Wednesday, June 09, 2010

könsfördelningen i akademin

Ny statistik från Högskoleverket och SCB. Läs pressmeddelandet här och själva publikationen här. En snabb men relevant summering av könsfördelningen av personal vid universitet och högskolor 2009:

Totalt sett är könsfördelningen jämn med 51 procent kvinnor och 49 procent män.

Enbart 23 procent av den administrativa personalen är män.

Enbart 20 procent av professorerna är kvinnor.

No comments: