Wednesday, February 22, 2012

Sacco till Sverige i veckan


Pier Luigi Sacco

Den italienske kulturekonomen Pier Luigi Sacco kommer till Sverige i veckan. Utifrån forskning och praktik arbetar Sacco med kulturutveckling ur ett systemperspektiv. Han anses idag vara en utav de främsta auktoriteterna i världen avseende kulturens roll i lokal och regional utveckling. Bland annat har han författat en uppmärksammad kulturstrategi för Vancouver.

I Sverige samarbetar Sacco med Region Halland där han ger ett seminarium på fredag 24 februari. ’Kulturella och kreativa näringar ur ett halländskt perspektiv’ är temat. Generator Sverige sänder live med start kl 10.30 nu på fredag. Länk >>här.

lördag 25 februari talar Sacco i Göteborg på inbjudan av Västra Götalandsregionens tankesmedja Kombinator i samverkan med Region Halland och Nätverkstan. Samtalet kommer att kretsa kring Saccos systemperspektiv på kulturutveckling. Platsen är Stora Teatern, Kungsportsavenyn. Tid: 10:00-13:00. Anmälan senast den 23 februari till kkn@natverkstan.net

No comments: