Wednesday, April 25, 2012

möjliggörande

Förmågan håller du alltid i din hand. Tillfället tillhör den som är vaken för det.

No comments: