Friday, April 26, 2013

sometimes, I let my feet speak


Mina bästa boots fångades av fotograf Stefan Linnerhag under mitt framförande på Marknadsföringens Dag, förra fredagen den 19 april. Jag tackar MiG för ett bra arrangemang och en strålande dag!

No comments: