Friday, April 27, 2007

En tungviktare om regionindelning och statsmakten

På inbjudan av REVÄST gästades Handelshögskolan igår av Mats Svegfors – tungviktare betraktad bland oss som gillar att diskutera regionutveckling. Svegfors har lett Ansvarskommittén vars betänkande resulterade i förslaget om att dela in Sverige i 6-9 regioner (istället för de 21 län vi har idag). Jag håller fullständigt med i en utav hans öppningsfraser där han deklarerade att ’underliggande problemställningar är lika viktiga som regionindelningsförslagen’.

Minst lika viktiga, skulle jag vilja säga. Trist är att frågan redan lämnat det mediala rampljus som under en liten stund riktades mot den. Det är nämligen viktigt att vi diskuterar VARFÖR vi behöver en ny regionindelning. Givetvis vore det sunt om vår historiska, numer icke-funktionella geografiska länsindelning övergavs för en ny, logisk regionalindelning som baseras på de avstånd människor naturligen och faktiskt rör sig över mellan hem och arbete.

Om offentliga resurser ska kunna satsas på ett optimalt sätt så, givetvis, behöver vi en rimlig och funktionell regionindelning som myndigheter och andra institutioner kan samordnas inom.

Viktigt finner jag det också att varje framtida potentiell region innehåller en tillväxtmotor. Med tillväxtmotor menar jag en större stad som tack vare sin kreativa dynamik har en god ekonomisk tillväxt. Följdfrågan blir ju då per automatik hur man skapar en situation där hela regionen lever i dynamik med denna tillväxtmotor så pass att både centrum och periferi ömsesidigt tjänar på relationen.

Ett viktigt bidrag till diskussionen har gjorts av min kollega Jonathan Borggren (2006). Hans uppsats vid namn ”Florida i Sverige – Kreativitet & NordRegio/Eurofutures regionindelningsförslag” mynnar ut i ett alternativ regionindelningsförslag baserat på ’kreativ klass’. Här har en kreativitetsindex, som grundläggande faktor för ekonomisk tillväxt, utgjort utgångspunkten för regionindelningen. Tanken är att varje region förtjänar ha sin koncentration av kreativa människor.

Slutligen vill jag dock nämna något som Mats Svegfors, gång på gång, betonade igår: En viktig del av Ansvarskommitténs arbete kring regionindelningsfrågan handlade om att stärka staten. ’Fantomstyrningen’ av Sverige betraktade han som ett väletablerat fenomen. De nya regionerna skulle syfta åt att stärka den idag svaga regeringsmakten.

Nu är jag intresserad av vad du tycker!!!???

Behöver en strävan efter starkare regioner vara synonymt med en strävan om en starkare statsmakt?
Är det önskvärt med en starkare stat?

Jag kommer själv inte att erbjuda ett svar här och nu. Däremot erbjuder jag här och nu min reflektion: I en tid av globalisering så är geografin för den skull inte död. Platsen har fortfarande betydelse. Visst har globaliseringsprocesserna underminerat nationalstatens betydelse, men det ger istället att lokalsamhället blir viktigare. Makten kan och behöver komma närmare. Kommunstyrningen blir viktigare – och definitivt så tror jag att samordning av starka regioner är viktigt... Som sagt, bolla in dina kommentarer! ;)

2 comments:

Patrik said...

Intressant inlägg i regiondebatten! Håller helt med om att det är starka urbana regioner som ger en samlad kraft att öka tillväxten i Sverige. Utmaningen ligger i att koppla mer rurala regioner till dessa kreativa noder. Hålla tillbaka tillväxtregioner genom en snedfördelat regionalpolitik ger i slutändan bara färre resurser att fördela.

Jonas said...

Visst är frågan om huruvida vi behöver en starkare stat eller ej intressant. Men kanske är den verkliga frågan istället om staten idag är så stark som vi föreställer oss? Efter vad jag har hört är det mycket svårt att hitta ens två myndigheter som använder sig av samma geografiska indelning av Sverige i sin verksamhet. Detta är såklart en följd av att minimera extern styrning av ens egen verksamhet. Möjligen är våra myndigheter starka, men det är alltså långtifrån samma sak som att staten är det...

Svegfors förslag till regionindelning består även av en tydlig formulering om att alla myndigheter skall vara tvingade att använda denna geografiska uppdelning. Låter som en sund idé, eftersom det därigenom ger möjligheter för staten att på ett bättre sätt styra landet genom sina myndigheter!