Thursday, April 26, 2007

Välkommen till mitt bollhav!!!

Om man, som jag, forskar om KREATIVITET så möts man konstant av en strid ström av frågor. Nu badar jag i ett hav av – mer eller mindre, eller inte alls, besvarade – frågor. Men jag klagar inte, tvärtom; det är ju denna omättlighet på temat som stimulerar mig till fortsatta simtag. Och det är alla dessa frågor som inspirerat mig till att sätta upp denna blogg. Så vad vill jag då med denna blogg? Jo, jag vill:

skapa diskussion,
och förenkla


Diskussionerna kan vara många, men diskussionen jag främst vill att ni för med mig rör kreativitet i relation till stads- och regionutveckling. Kreativitet i en tid när lokalsamhällen måste börja konkurrera om de kreativa individerna. Kreativitet i en tid då företagen börjar förflytta sig dit de kreativa människorna väljer att leva. Kreativitet då en plats attraktionskraft ökar i den mån man lyckas skapa ytor för nya möten.

Tankegångarna härstammar från urbangeografen och George Mason-professorn Richard Florida's teorier kring framväxten av den ’Kreativa Klassen’ och dess kopplingar till ekonomisk tillväxt. Tillsammans med Florida’s ’Creativity Group Europe’ bedriver vi (min kollega Patrik Ström och jag), på Kulturgeografiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg, ett forskningsprojekt som kartlägger kreativiteten i Sverige ur geografisk synpunkt. KREATIVITETENS GEOGRAFI är projektets arbetsnamn. Via mätning av Florida’s 3T – Talang, Teknologi och Tolerans – har vi nu skapat jämförande kreativitets-index och rankings för Sveriges alla län och kommuner.

Temat är stort och brett. Och det växer. Framöver kommer vi att göra anspråk på att förklara sambanden mellan individ, plats och organisationer/företag. Därav min tanke om ett forum för förenkling. Men det är, så klart, en utmaning. Själv brukar jag ’bara’ ha ett femtal parallellt snurrande tankeprocesser i huvudet kring olika aspekter av detta tema. :)

Genialiteten ligger ju dock i enkelheten – inte att förglömma. Mest attraheras jag av de enkla frågorna folk ställer till mig. Ofta synonymt med de mest svårbesvarade frågorna, dock... Detta kan vara frågor som ’Vad är kreativitet?’, ’Vad föder kreativitet?’, ’Vad är kärnan i kreativitet?’

Sedan är jag ju givetvis attraherad av de lite mer omständligt ställda frågorna också, som ’Hur kan en liten stad klara konkurrensen i skuggan av större städer?’, ’I vilken region uppstår brain drain när en annan region lockar till sig inflyttning av kompetens och kreativa individer?’, ’Hur tar vi vara på den mångfald som finns i samhället för att generera mer kreativitet och ekonomisk tillväxt – istället för att generera segregation och utanförskap?’

Frågorna är otaliga – min förhoppning är att denna blogg kan bli ett rum för att bolla detta hav av frågor – ett bollhav, med andra ord! Varsågod att kasta bollar till mig! ;)

1 comment:

Nadia said...

Badar gärna i ditt bollhav Evelina!!