Saturday, August 16, 2008

Madonna's freaking fabulous FIFTY

Hon är lika gammal som min mamma. Men är tack och lov inte min mamma. Hon funkar utmärkt som den ikon hon är. Jag har aldrig tillhört de som älskar eller avskyr henne mest. Men håller med båda sidor om att hon förundrat och förfärat. För det mesta har hon fascinerat mig. Därmed har hon alldeles säkert fyllt någon form av funktion i mitt liv. Framförallt har hon alltid funnits där, i skuggan av det. Lika långt som mitt liv är hennes karriär – hennes framgångsrika, ihärdiga, ihållande karriär. Hon har visat att förnyelse är möjligt utan att förlora kärnan. Hon har visat alla rädda och tvivlande att utveckling och förändring fungerar och förnöjer.

Idag visar hon världens kvinnor att det heller inte är fördärvande att åldras. ”Time goes by so slowly...” Happy Freaking Fabulous Fifty, Madonna!!!

No comments: