Wednesday, October 01, 2008

moments: livsomvälvande förändring

’Tänk’, sa jag, ’hur vissa saker förändrar oss för resten av våra liv. Once you’re there you can’t go back. Jag talar om när själva upplevelsen är så omvälvande att livet och världen därefter ter sig annorlunda än förut. Du har nått en insikt som förändrar dig för alltid.’

’Förändrar oss och ändå inte’, svarade min vän. Jag förstod vad han menade; någonstans kämpar vi väl alltid med att behålla kärnan av oss själva. Kanske det som kallas hjärtat.

Jag var glad att han hade ringt upp mig trots avståndet och påföljande telefonräkningar. Han visste att jag behövde tala med någon. Och jag visste att någon, vem som helst, inte hade förstått mig. Han förstod mig.

’Men å andra sidan’, fortsatte han, ’vad är det som inte förändrar oss!? Vi förändras ju hela tiden.’

I och med de orden så förstod jag att min inledande fras var en motsägelse i sig. Vi fortsatte samtalet och var rörande överens: Om du är en person som ständigt vill utvecklas och förbättras som människa så kommer du att se varje dag och varje händelse som en erfarenhet rikare. Att lära sig nytt. Det är förändring.

’Enbart förändringen är konstant, som någon sa. Men om du stretar emot förändringen, var hamnar du då?’ Det ville vi knappt fundera vidare kring... Förljugenhet mot dig själv? Förljugenhet mot andra?

Så om allting förändrar oss, vad ville jag då ha sagt med mitt påstående om att vissa saker förändrar oss för alltid? Det jag egentligen talar om är de starkaste av upplevelser och de påtagligaste av insikter. De tillfällen i livet då det inte räcker att lära sig nytt. Jag talar om när vetskapen om någon eller någonting förändrar oss så mycket att vi måste lära om, för att leva vidare.

2 comments:

Doktor Spinn said...

i think you will find this as inspiring as I did:

http://paljettenq.wordpress.com/2008/10/02/synkronistiskt-behov-tillfredsstallt/

Jag utmanar dig att hänga upp en bok med ett sidenband i skogen och sedan berätta vilken bok du valde och varför!

evelina said...

aj, aj, oj, oj, ja visst!

jag vet ju precis vilken bok jag skulle hänga upp... men jag måste bara finna ett ex av den först...