Tuesday, December 08, 2009

10 år med kreativa näringar

Då jag inte hunnit summera Generator 2009 – nationella konferensen för utveckling av kreativa näringar, Malmö 24-25 nov – så tänker jag istället hänvisa till ett par andra goda referat: Tobias Nielsén skriver på Kulturekonomi om hur ”Intresset för kreativa näringar ökar”. Vidare skriver Thore Soneson en artikel på Newsmill med titeln ”På spaning efter den kreativa näringen”.

Avseende panelen jag själv deltog i summerar Marcus Friberg på konferensens hemsida rubricerat ”
Jag var i framtiden”. Panelen gick under frågan Vad har vi lärt oss av ett decenniums satsningar? och kan ses i sin helhet här nedan. Övriga paneldeltagare: Carin Daal, näringslivsutvecklare Region Skåne; Tobias Nielsén, Kulturekonomi och QNB Volante; Birgitta Modigh, Kulturrådet. Moderator var Karsten Thurfjell.

No comments: