Sunday, July 04, 2010

ta vara på


"Människan lever så kort
men är död så länge"

Citerar ett finskt talesätt. Menar inte att låta pessimistisk. Menar snarast att uppmana till att du tar vara på det som känns viktigt i just ditt liv.

No comments: