Thursday, April 07, 2011

boksingel

"E-boken är den nya singeln."
~ Volante

Läs mitt kapitel 'Mellanrummen' ur antologin 'Framtiden är nu' som boksingel.

Den kan köpas billigt via endera

>> Volante Shop
>> Bokus, eller
>> Adlibris

Läs närmare < HÄR > om Volantes utgivning av boksinglar som ett led i deras spännande experimenterande med e-boken och dess möjligheter.

No comments: