Thursday, April 07, 2011

Torsten och Wanja Söderbergs seminarium om Design Management


Hur kan design bidra till företags innovationsförmåga? Och vad händer när designers förmedlar sitt yrkeskunnande till företag med begränsad designerfarenhet? Kom och lyssna till företag och forskare från Business & Design Lab som berättar om sina tankar och erfarenheter från experimentell forskning. Du möter bland andra Ulla Johansson, innehavare av Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design Management - den första av sitt slag i landet. Du bjuds också på en föreläsning om »Art, Design and Management« av Mary Jo Hatch, gästprofessor på Handelshögskolan.

Varmt välkommen till detta eftermiddagsseminarium som bjuder på samtidens och framtidens spännande frågor inom Design Management. Det bjuds på forkningsinsikter, utbildningserfarenheter, samarbetsmöjligheter, mingel och tilltugg.

Anmäl dig innan veckans slut via följande < hemsida >. 


PROGRAM

Servering av kaffe och tilltugg

VÄLKOMMEN

Evelina Wahlqvist, moderator
Anna Lindal, dekanus Konstnärliga fakulteten
Per Cramér, dekanus Handelshögskolan

HUR KAN DESIGN BIDRA TILL FÖRETAGS INNOVATIONSFÖRMÅGA?

Reflekterande samtal med:
Anna Rylander, Fil. Dr. forskare i design management
Marcus Jahnke, doktorand design
Katarina Wetter Edman, doktorand design
Marie Loft, projektledare SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Mikael Lunneryd, VD Macro
Klas Bertilsson, projektledare Alfa Laval
Patrik Westerlund, designer och VD Shift Design & Strategy
Charlotta Schill, designer ATOLL design
Cecilia Nilsson, designer Designstudio 56

HUR KAN FÖRETAG OCH ORGANISATIONER SAMARBETA MED MASTERUTBILDNINGEN BUSINESS & DESIGN?

Henning Eklund och Maria Tullberg, utbildningsansvariga för masterutbildningen

PAUS MED FÖRFRISKNINGAR OCH LÄTTARE TILLTUGG, TILLFÄLLE TILL FRÅGOR OCH SAMTAL

DESIGN MANAGEMENT, HISTORIA OCH FRAMTID

Ulla Johansson, innehavare av Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design Management

ART, DESIGN AND MANAGEMENT

Professor Mary Jo Hatch, gästprofessor vid Handelshögskolan
--------------------------------------------

Läs gärna mer om Business & Design Lab < här >.

2 comments:

Klas said...

You did great work today at the Soderberg sem! Made us in the panel feel comfortable and appreciated.
/Klas Bertilsson

evelina said...

Thanks Klas - glad to hear that! And THANK YOU very much for your excellent contribution!