Thursday, July 07, 2011

den största resan / the greatest journey

Att lära känna sig själv är den största resan i livet.

Getting to know oneself is the most important journey in life.

No comments: