Monday, July 11, 2011

where the grass is green

Water the lawn you're standing on. If the grass really is greener elsewhere, you'll there find a gardener to learn from.


Vattna gräset där du står. Om gräset verkligen är grönare nån annanstans så finnes där en god trädgårdsmästare man kan lära av.

No comments: