Friday, August 19, 2011

är kalaset värt sina miljoner?


Göteborg. 'Är Kulturkalaset värt miljonerna hämtade från skattepengar?' Den frågan ställde GP till John Armbrecht och mig. Se gårdagens utgåva, 18 augusti, sida 8 del 1. Göteborgs stad satsar i år 10 miljoner och Västra Götalandsregionen satsar 2 (medan övriga sponsorer bidrar med 8).


Kulturen är, generellt sett i Sverige, lägre prioriterad än andra politikområden. Delvis därför att vi glömmer att tala om dess livgivande funktion och stora betydelse för människans och samhällets välmående och utveckling. Jag kan tycka att detta är ett lågt belopp för att markera kulturens värde för staden genom att "gratis" erbjuda ett kulturellt smörgåsbord åt folket. Samtidigt är det en tillräckligt stor summa för att fundera över vilken nytta pengarna hade gjort om de skänkts åt stadens fria aktörer. Om Kulturkalaset blir ännu bättre på att lyfta fram nya lokala förmågor kan det ge spin off-effekter som räcker längre, tänker jag... För att ge ett exempel hade jag gärna sett att det nystartade Göteborgsbaserade bandet Freekok,med potential att slå stort internationellt, hade fått exponering på någon av Kulturkalasets större scener.


Medan skattepengar spenderas på Kulturkalaset finns det givetvis också vinnare i monetära termer. Enligt den sedvanliga enkät som arrangören Göteborg & Co genomförde i samband med förra årets festival så genererade festivalbesökarna 148 miljoner kronor i form av intäkter som främst tillföll stadens restauranger, affärer, krogar och caféer. Som John Armbrecht påpekar så är de stora vinnarna av Kulturkalaset synonymt med aktörer som inte bidrar till festivalen.

1 comment:

Per said...

Grym du är :)