Friday, March 16, 2012

stadens liv och flöde

Ombyggnationer krockar för tillfället med den naturliga gentrifieringsprocess som senaste tiden blomstrat i kvarteren runt Skanstorget och Övre Husargatan i Göteborg. Jag tror dock på en ljus framtid för stadsdelen. Mer om detta i dagens GP där jag intervjuas i reportaget 'Baklsag för kvarter på uppgång' på sida 4-5, del 1.

No comments: