Friday, April 24, 2009

kreativ klass vs kreativa näringar

Cardiff. Second seminar of the RSA Research Network on Creative Industries and the Regions. Jag noterar att det t o m bland fältets forskare fortfarande förvirring mellan å ena sidan Richard Florida’s Creative Class-debatt och kreativa näringar och kulturarbetare å andra sidan. Även om jag själv (eller just därför att jag själv) rör mig mellan de båda diskussionerna så vill jag påpeka att de i grunden är olika diskurser – även om de har överlappande poänger. Kreativ klass-konceptet bygger på att fånga upp idéutvecklarna över en bredd av sektorer med fokus på ekonomin som helhet. Kreativa näringar är en mer fokuserad del av ekonomin, eller samhällsaktiviteterna, om man hellre vill tala om det. De kreativa näringarna är inte med nödvändighet mer kreativa än andra näringar. Det är snarare ett samlingsnamn för de näringsgrenar som ta sitt ursprung i konstnärliga och kulturella aktiviteter. Konceptet uppstod i Storbritannien för 11 år sedan då man skapade en nationell policy för ’Creative Industries’ som handlade om hur man skulle promota konstnärliga aktiviteter som en viktig framtidssektor i en föränderlig ekonomi.

2 comments:

Tobias said...

Ja, det är märkligt hur dessa koncept har blandats samman så mycket.

Även den kreativa klassens påverkan på kulturpolitiken är också anmärkningsvärd. Men visar sig tydlig om man frågar regionerna (vilket jag nyligen gjort).

evelina said...

Tobias,

Japp, håller fullständigt med. Att, och därutöver frågan om HUR, regionerna använder sig av Florida-diskursen i kulturpolitiken är mkt intressant... :)