Wednesday, April 01, 2009

kris & kreativitet - samt dess plats i politiken

Göteborg. Åter på hemadressen. Dags för lite summering. Torsdagens inspirationsdag för kreativa näringar i Härnösand var intressant. KK-stiftelsen stod för viktiga inslag och bland talarna blev jag särskilt inspirerad av att lyssna till Tobias Nielséns anförande om ’Kreativitet i kristider’. Det är så viktigt att vi fokuserar på möjligheter i dessa dagar. Carpe kairos, säger jag och repeterar mig själv. Det är väl kanske min nya slogan. Dagen efter den hoppingivande inspirationsdagen får jag emellertid mail från en orolig konstnärsverkstad i Härnösand. Senaste nytt; kommunens planer på nedskärningar. Skänker inte hopp.

Hoppfull kände jag mig igen i fredags när jag på Estetkongress 09 mötte en representation av landets estetlärare. Det var ett stort gäng inspirerade och inspirerande människor jag mötte – trots att de känner oro inför nya gymnasiereformen som tycks reformera bort vikten av estetämnet. Vad händer med den personliga valfriheten? Och varför förhåller sig inte Sverige till det faktum att EU ländernas kulturella och kreativa sektor idag omsätter mer pengar än tongivande sektorer som IT och biltillverkning? Det är frågor som gnager i mig idag.

Hoppfulla var Christian Sandström och jag igår då vi intervjuades för en tidning som ges ut om några veckor på tema Göteborg och stadens eventuella paradigmskifte. Hur kan entreprenörskap, kreativitet och teknikskiften förändra staden inför framtiden?, var frågeställningen. Här fokuserade vi på krisens gyllene läge. Ska regionen ägna sig åt konstgjord andning på gamla industrier eller vågar man omfamna strukturomvandling? Nu har till och med New York Times rapporterat om Västsveriges dystra läge. New York Times tidigare pepp-reportage om kreativa Göteborg är dock fortfarande giltigt och däri finner vi delar av framtidsmöjligheterna.

Veckans budskap: kreativitetskris är inte så bra, men kris är bra för kreativitet. Så är också promenader. De blir veckans tips. I vårsolen.

No comments: