Friday, February 11, 2011

banbrytande idéer genom tiderna

Vilka har varit de "farligaste", mest banbrytande eller nydanande idéerna genom tiderna?

Shortcut ställde frågan till Alf Rehn, Edda Manga och till mig. Se HÄR vad vi svarade.

No comments: