Thursday, February 10, 2011

relationen kultur- och näringsliv

        I SvD Kultur förra veckan publicerades två reportage om relationen mellan kultur- och näringsliv i Sverige. Det första reportaget, Svårt att tänka utanför boxen, går på tema 'beröringsskräck'. Där hörs jag med en kort replik i mer optimistisk anda då jag "ser förändringar, och pekar på att allt fler företag inser att design, estetik, konst och kultur kan bli konkurrensfördelar." Men jag säger också att "det är svårt. Det kräver att företagarna vågar släppa in andra professionella aktörer, och att de lär sig använda ett annat språk."
        Det andra reportaget Mer kultur ska gå med vinst resonerar kring regeringens handlingsprogram om 73 miljoner kronor för utvecklingen av kreativa och kulturella näringar.

1 comment:

Jon said...

"Det kräver ... att de lär sig använda ett annat språk"

En aspekt som ofta glöms i debatten är just denna språkbarriär mellan konst och näringsliv (och politiken). Hur överbryggar man den?