Thursday, February 10, 2011

PO|EST #1 Wallenstein om konst, filosofi och experiment

Göteborg. Seminariet för poetik och estetik (“det osynliga seminariet”) gästar Konstnärliga seminariet vid Göteborgs universitet. Den alltid lika spännande Sven-Olov Wallenstein är inbjuden för att diskutera experiment som skärningspunkt mellan konst och filosofi. Detta sker i samtal med Bryndís Snæbjörnsdóttir, Fredrik Svensk, Matthew Rana, Mats Rosengren och Elin Wikström.

Seminariet äger rum torsdagen den 17 februari 2011 klockan 16–20 på Konsthögskolan Valand, gamla biblioteket ("biblioteket utan böcker"), plan 2.

No comments: