Monday, April 28, 2008

förra veckans experiment

Inspirerad av Facebooks personliga status statement så ville jag förra veckan göra ett statement på jobbet. Jag avgav helt enkelt en statusbeskrivning på min kontorsdörr. En mycket uppriktig sådan:

Status:

Metodologiska bryderier

Sedan återstod det att notera kollegornas respons, eller avsaknad av det... Skulle de knacka på och erbjuda mig bollplanksstöd eller skulle de hålla avstånd? (Märk väl att mina kollegor också är forskare.)

Resultat: Några kollegor tittade in och kommenterade att statusbeskrivningen var en kreativ idé. Desto fler påpekade att de inte hade vågat knacka på dörren då de trodde jag proklamerade behov av tystnad. Inte en enda knackade på för att fråga om jag ville hänga med på lunch...

Jag får väl tolka det som att inte ens forskare finner nöje i metodologiska betänkligheter. Denna vecka tror jag att jag ska testa någon mer ”positivt laddad” statusbeskrivning...

2 comments:

ANNA-LYS said...

Ha ha ha :-))

Ju "klokare" desto svårare att ställa en enkel fråga!

evelina said...

hahaha...

märkligt men så sant! =)