Tuesday, May 26, 2009

does education kill creativity?

Rather often, I find myself thinking and wondering about the relationship between education and creativity - for good and for worse, I must add. Sir Ken Robinson provides some interesting perspectives in his TEDtalk: 'Do schools kill creativity?' Thanks Anders for the link!

2 comments:

Joakim said...

Fantastiskt föredrag! Går att fastna många timmar framför TED.

Kommer att tänka på ett P1-program för ett tag sedan som handlande om hantverksskapande och att det ofta undervärderas mot teoretiskt kunskapande. Till exempel att det kommer till uttryck genom att "h*n kommer inte in på sam på gymnasiet så h*n får gå bygg/fordon/kock/etc.".

En intervjuad person i programmet sa en sak värd att fundera över, nämligen att ingen säger att "Han har tummen mitt i hand så han får bli akademiker." En fin kontrast som sätter saker ett perspektiv.

evelina said...

Joakim! =)

Jag har tummen mitt i handen, så jag fick bli akademiker. Så, då fick jag det sagt ;)

Mmm, det är viktigt det du tar upp. Hur olika färdigheter och talanger värderas... olika högt. Som att det inte är fantastiskt att vi har olika saker att bidra med. Som att samhället skulle fungera om vi alla pluggade sam...!?

Jag tänkte extra mkt kring detta under våren då landets estetlärare jobbade hårt för att estetprogrammets status inte skulle försämras i o m nya gymnasiereformen. Det som gjorde mig bekymrad var dels den potentiella inskränkningen av personlig valfrihet, dels skrämdes jag av skolpolitikens värdering av olika kompetenser. Exempelvis, skulle ha Sveriges oproportionerligt stora exportframgångar inom musikindustrin ha uppstått ur tomma intet? Utan kunskap och engagemang som aktivt bryggas över från en kompetent generation till en annan?

Nåväl, tack för inspel. Och för att du fick mig att le än en gång!

/evelina