Tuesday, May 12, 2009

kultur[o]nytt[igt]

Kulturrådet har kommit med sitt remissvar avseende Kulturutredningen. Läs Kulturrådets egen sammanfattning här samt kommentarerna kring det i t ex DN och GP. Viktigt, såklart att lyssna till den eventuellt tyngsta remissinstansen, samt inte förglömma att den har egenintressen i spelet.

Vidare ger Konstfacks elevutställning, föga förvånande, upphov till diskussion. Mkt av uppmärksamheten riktas mot Anna Odell, läs SvD, DN och GP. Visst utrymme ges även åt övriga studenters upplevelse kring situationen; SvD.

No comments: