Sunday, May 24, 2009

viktigt i veckan

Så vad tycker landets regionala och kommunala kulturchefer om Kulturutredningens förslag? En minst sagt viktig fråga att utreda mot bakgrund av Kulturutredningens idé om tydligare regionalt ansvar via den s.k. portföljmodellen. Tobias Nielsén tog sig an denna fråga och presenterade i veckan intressant analys utifrån den enkätundersökning som Sveriges Kommuner och Landsting genomfört. I tisdags släpptes rapporten ”Portföljmodell, aspektpolitik och prioriteringar”. Läs även Tobias artikel på Newsmill, samt hans analyssammanfattning på Kulturekonomi-bloggen. Särdeles intressanta fann jag följande insikter:

- Inställningen till portföljmodellen är uppenbart positiv runt om i landet. Vissa farhågor finns dock och en del frågetecken kan behöva redas ut kring resursfördelning.

- Kulturutredningens föreslagna aspektpolitik (d.v.s. kulturens samverkan med andra politikområden) är redan ett faktum i många av landets regioner och kommuner. Regionalt kopplar man kultur till näringspolitik. Kommunalt kopplas kulturpolitiken till turism och utbildning. Kommunerna rankar även samverkan med civilsamhället som betydelsefullt.

- Regionerna/landstingen betonar kulturens koppling till samhällelig kreativitet, innovation samt tillväxt och talar i dessa termer ett ganska unisont språk, ett delvis Florida-inspirerat sådant.

No comments: