Wednesday, March 11, 2009

genus och bloggosfärerna

Vi diskuterade detta redan för ett år sedan. Jag hoppar till lite vid sju-tiden imorse då TV4 med hjälp av ”experter” diskuterar könsskillnader i bloggandet. Ja, unga kvinnliga bloggare utövar konsumentpåverkan. Ja, bloggosfären cementerar gamla könsroller genom att kvinnorna talar skönhet och männen talar politik. Vi, en liten klick av [den ena] bloggosfären, gjorde dessa analyser redan för ett år sedan. Så här avrundar jag mitt troligtvis mest lästa blogginlägg någonsin:

”För det första tycker jag att vi bör tala om bloggosfärerna istället för bloggosfären. Vidare bör vi reflektera kring tjejstimmets påverkan på livsstil och konsumtion. Vi bör även fundera över blogg-gubbslemmets betydelse som maktfaktor och ny politisk arena. Vi behöver definitivt fundera över hur tjejstimmet respektive gubbslemmet båda verkar i riktning att (visserligen på ett nytt och uppdaterat vis) återförstärka och cementera gamla könsroller.”

Inlägget daterar sig till 2008-03-21 och kan läsas i sin helhet här: bloggosfär[erna] - om gubbslem, tjejstim och makt. Andra länkar till diskussionen, som tar sitt ursprung i iaktaggelsen att akademiska bloggare som regel är män, är inläggen hos Mothugg, Intensifier och Heja världen. Och för de ”experter” som tror att det inte bedrivits någon forskning på området, så vill jag hänvisa till Karl Palmås och hans mapping samt text på tema ’Follow the phlegm’.

No comments: