Wednesday, March 04, 2009

mvh, upprörd drömuppfyllnadsförespråkare

För tillfället är busstationernas reklampelare klädda med en massa tillsynes trevliga budskap om drömförverkligande. Jag går närmare och tittar på avsändaren och blir ordentligt upprörd: Lotto. Svenska Spels kampanj lanserades den 24 mars och bygger på inspiration från 70- och 80-talets affischkonst, snitsigt framalstrad av reklambyrån Ruth. Affischerna målar upp budskap som:

”Jag drömmer alltså blir jag”

”Inget formar framtiden såsom drömmen”

”Det du drömmer är lika viktigt som det du gör”

”Alla stora människor är drömmare”

I can’t argue much with that. Men om man tror att vägen till drömuppfyllnad är att spela på lotto så lurar man sig själv – med statligt bolag i ryggen som driver lurendrejeriet. Sannolikheten att vinna en betydlig summa pengar på lotto är superliten. Och om du mot förmodan vinner pengar på lotto så vinner du inte en dos kreativitet som bonuspott. Jag talar om den kreativitet som genererar måluppfyllnad.

Sannolikheten att uppfylla dina drömmar /förverkliga dina idéer/ är däremot riktigt stor om du faktiskt jobbar för det. Den kreativitet som bäddar för det bygger på nyfikenhet, passion och beslutsamhet. Beslutsamheten som får dig att fortsätta sträva, mot alla [lotto]odds.

1 comment:

Johan Lipecki Westin said...

Yes! Men vi är ju så vana vid silverfatet att motgångar skrämmer oss. Därför detta drömmande och ickeförverkligande. Tyvärr.

Det tar emot, men drömmen om ett samhälle där alla kan finna sina utmaningar och sitt utrymme för att experimentera med sina färdigheter är än så länge bara en dröm.
Ps. Det är också lättare att drömma än att förverkliga