Friday, March 26, 2010

Bergsjön och drömmen om ett kulturhus

Jag befinner mig idag på en plats med invånare från 194 olika länder och där 50 olika språk talas – närmare bestämt i stadsdelen Bergsjön i nordöstra Göteborg. Diskussionstitel för dagen är ’Företagsamhet i förändring’. Se det gedigna programmet . Det som genomsyrar dagen är önskemålet som finns bland ideella föreningar och kommunal förvaltning om att bygga ett kulturhus i Bergsjön. För dagens diskussioner används den enda rymliga lokalen på plats, nämligen Svenska kyrkan. Å ena sidan blir det faktum att svenska kyrkan står för den enda större lokalen i denna mångkulturella stadsdel ett statement för behovet av ett nytt – och stort – hus. Å andra sidan bör betonas att jag är djupt imponerad av att kyrkans välkomnande och inkluderande mångfaldsansats ger resultat; detta är den kyrka i staden med mest genomströmning per dag. Mångkulturalismen kan antingen ses som ett problem eller en möjlighet, säger kyrkoherden Henrik Törnqvist som själv tydligt väljer det senare. Samma värdering tycker jag ska prägla det potentiella kulturhusbygget: En plats för möten av många kulturer, det kommer jag att förespråka under eftermiddagens paneldiskussion.

2 comments:

Stefan Molnar said...

Kul att träffas där!

Håller på att filar på en konferensrapport. Kommer snart.

/ Stefan

evelina said...

Detsamma, Stefan, trevligt träffas!

Mkt klokeheter yppades under dagen - ser fram emot rapporten!!

Glad påsk!
/evelina