Tuesday, March 02, 2010

mat - det optimala uttrycket för kreativitet?

Inför en fantastisk middag igår afton i Vingårdssalen på Capellagården, Öland, delgav kocken Anders Lindgren del av sin filosofi och inställning till skapandet av måltider. Ofta skapar han först maten i huvudet, sedan realiserar han tankarna i praktiken. Han jobbar helst med de råvaror som finns under rådande säsong. Under torftiga säsonger gör han ibland undantag och arbetar med frysta råvaror men kompenserar med att jobba lite extra för att förfina måltiden.

Han gillade inte att dela in mat efter nationalitet och tradition. Mat, sa han, är ju egentligen densamma världen över. Det finns fyra grundsmaker att kombinera i otaliga kombinationer; sött, salt, beskt och surt. That’s it. Fyra grundsmaker och miljoner av olika variationer. En balansakt för att uppnå den önskade smakeffekten. Det är matkonst det. För mig må det också vara det tydligaste uttrycket för kreativitet; att utifrån så begränsade resurser som fyra grundsmaker skapa en sådan fantastisk variationsrikedom världen över att vi aldrig behöver bli uttråkade – trots att vi äter mat flera gånger om dagen i hela våra liv.

No comments: