Wednesday, March 10, 2010

hör mig i Gbg på fredag - om regionen och framtiden

Se fullständig inbjudan ---> här.

Skandinaviens hjärta
Västsverige i ett nordiskt perspektiv

Varför talar man nu om ”mega-regioner” och vad har de som inte andra regioner har? Kan Västsverige ingå i en nordisk mega-region? Vad gör samhället för att möta utmaningarna som strukturomvandlingen ställer i vår del av världen - vilka visioner finns för Västsverige när bilindustrinbackar? Vilka investeringar kommer att göras - i kommunikationer och i annan infrastruktur? Vad kan forskarna berätta om kreativitet som drivkraft i den ekonomiska utvecklingen? Hur bygger man in forskningsrönen i regionala strategier för näringslivsutveckling? Vad tycker västsvenskt näringsliv om regionens ansträngningar för att möta förändringarna? Detta är några av de frågor vi tror blir belysta, när framträdande samhällsdebattörer, politiker, forskare och näringslivsföreträdare möts under en halvdag.

Tid: Fredag 12 mars, kl 08.55-12.00.

Plats: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1,
med vägvisning från huvudentrén.

Anmälan: Sker med e-post till gun.nordstrom@handels.gu.se

Arrangörer: Styrelsen för regional forskning i Västsverige (Reväst), Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Föreningen för samhällsplanering

VÄLKOMMEN!


Talare:


Lars Nordström, ordförande Reväst

Kalmarunionen v 2.0
Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco

Västsverige i ett nationellt och europeiskt perspektiv
Kent Johansson, ordförande i regionutvecklingsnämnden, Västra
Götalandsregionen

Göteborg som regionens motor i den kreativitetsdrivna
ekonomin
Evelina Wahlqvist, doktorand vid Handelshögskolan, Göteborgs
Universitet

Industrins krav på det västsvenska samhällsbygget
Lars Henrikson är marknadschef, Astra Tech

Paneldiskussion mellan föredragshållarna och publiken
Moderator: Bo Aronsson, FFS ordförande

No comments: