Sunday, September 26, 2010

att välja valet

Val är en vanlig företeelse i våra liv. Vi gör flera om dagen, stora som små. Kanske borde vi undvika att lägga för mycket tid på de för livet obetydliga valen, för att ge mer utrymme åt de livsviktiga valen. Ty valen, de måste göras. I det aktiva valet finner vi ofta den energi vi behöver för att arbeta mot målet vi därmed sätter. Kanske når vi inte exakt det mål vi först formulerat, men vi tar oss framåt. Den enda vettiga riktningen att färdas i livet är ju trots allt framåt. Alternativet till att inte göra de nödvändiga valen är att stå och stampa på samma ställe. Men det är ofta ett bra sätt att lura sig själv. Ty att inte välja är också att välja.

2 comments:

ANNA-LYS said...

Att inte välja är ett val
det säger jag varje dag
i vår kreativa självskapelseprocess

evelina said...

Fint att ofta påminna om det...

...om det faktum att låta sig förekommas eller låta omständigheter styra också är ett val...