Wednesday, September 01, 2010

gamla hus ger nya toner

Jag tänker idag på orden som tillskrivits både Friedrich Schiller och Johann Wolfgang von Goethe:

”Arkitektur är frusen musik.”

Vackert, ja visst. Men så tänker jag närmare på Jane Jacobs mer levande syn på byggnaden. Byggnaden kan ju trots allt inhysa skapandet av ny musik:

”Nya idéer behöver gamla hus”.

Husen, menade Jacobs, är aktörer i våra tankeekologier.

No comments: