Tuesday, September 21, 2010

bakomliggande drivkrafter

En vecka som denna är det svårt att inte fundera över de bakomliggande drivkrafter som präglar våra val, budskap och gärningar.

Allt vi gör bör vara av kärlek till omvärlden. Allt annat är bättre ogjort.
Och kom ihåg att kärleken, den kommer i olika färger.

No comments: