Thursday, May 19, 2011

obekvämt men ack så trevligt

Det var uppfriskande uppriktigt att samtala med Alf Rehn om Farliga idéer och om det obekväma i kreativiteten. Här ett kort inslag med Alf Rehn i samband med vårt möte fredagen den 13 maj på arrangemang av Vetenskapsfestivalen och Internationell Författarscen Göteborg.

No comments: