Friday, May 06, 2011

on courage / om mod

Live bravely. It takes courage to fail, but even more courage to succeed.

För mig är mod inte bara att våga misslyckas, men också att våga lyckas.

No comments: