Friday, September 23, 2011

bloggen lever - what happens next?

Bloggen är inte död. Visst, den har fått konkurrens av andra kanaler i de sociala medierna. Men ur kvalitativ synpunkt har den en viktig poäng. Den låter skribenten tala till punkt. Ger utrymme åt det man för tillfället vill ha sagt. Må det vara kort eller långt. Bloggen skänker frihet i uttryck.

Visst, bloggen må ha förlorat en del tidigare aktiva 'postare' till andra kanaler. Men så fungerar det också med mycket. Nyhetens behag blåser över. Kvar finns entusiasterna. De som utvecklar och uppdaterar plattformen, dess innehåll, roll och funktion. Fascinerande är att följa hur bloggen i vissa fall gått från det fria uttryckets rum, till aktiv marknadsföringskanal, till skapandet av nya affärsmodeller. De framgångsrika modebloggarna är ett exempel på detta.

Unge forskarbriljanten Christofer Pihl är den person i landet som vet mest om hur hur bloggar med marknadsföringsvärde i vissa fall länkar samman ett nätverk av olika aktörer som i sin tur ger upphov till nya affärsmodeller.

Det gläder mig mycket att Christofer Pihl nu tagit steget till att starta sin egen blogg. Den tar ett vidare perspektiv på marknadsföringsämnet. Med det framåtsiktande bloggnamnet 'What Happens Next?' bjuder han oss på aktuella trender samt den senaste forskningen inom marknadsföring.

No comments: