Monday, September 05, 2011

pearls of gothenburg IV

Jonas Andersson är en äkta pärla. Jag såg till att fånga honom på bild innan vi skiljdes åt efter en trevlig lunch i förra veckan. Jag hade nöjet att samarbeta med honom under några år i Röda Korsets Ungdomsförbund, dels när vi drev den lokala Göteborgsföreningen tillsammans, dels på nationell nivå.

Idag är Jonas Andersson en utav stadens skarpaste samhällsanalytiker med fokus just på Göteborgssamhällets utveckling. Jag vänder mig till honom när jag behöver fördjupad kunskap och förståelse kring de tidsrumsliga utvecklingstrender som ryms inom de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. Jonas arbetar på Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad. Förutom att ta fram löpande statistik och sammanställa rapporter, så erbjuder Jonas även föredrag och presentationer i Gotrends. Gotrends är ett visualiseringsverktyg (som härstammar från Hans Roslings uppmärksammade Gapminder) som med rörlig och interaktiv grafik visar upp stadsutvecklingens statistik på ett levande vis. Till skillnad mot statisk grafik erbjuder denna visualiseringsteknik hissnande insikter kring utvecklingstrender över åren, skillnader över olika stadsdelar och förståelse kring hur faktorer som hälsa, utbildningsnivåer, inkomstnivåer, bostadssituation, arbetstillfällen och pendling påverkar varandra. Denna form av samhällsanalys bäddar för att vi ska ha kunna ha kvalificerade samtal om framtiden - samt också påverka den i goda riktningar.

Tack för  ditt gedigna arbete för staden och för allt du lär oss, Jonas!

No comments: