Tuesday, May 29, 2007

Intraprenörskap

Jag lunchade med Victoria Ekegren, marknadschef för nya Göteborgsbaserade affärsmotorn Katapult of Sweden, och passade givetvis på att fråga vad ordet ’entreprenör’ betyder för henne...

”Entreprenören ’never takes no for an answer’”, säger Victoria som vidare målar upp bilden av entreprenören som en David-person alltid redo att slåss mot Goliat. Entreprenören är en kämpe. Vidare ser hon entreprenören genom en rad positiva associationer som nytänkare, förändrare, förbättrare... Sammanfattningsvis; en person som tror att allt är möjligt!

Rätt vad det är slänger hon ur sig ordet ’intraprenörskap’ och refererar till det som fenomenet som ska generera nya jobb och tillväxt. INTRESSANT!!! Vad är då intraprenörskap?

”Intraprenörskap är förslagslådan som bör utvecklas på alla företag”, säger Victoria entusiastiskt. ”Intraprenörskap är entreprenörskap i redan befintlig verksamhet; rummet där man skapar någonting nytt inom det redan existerade företaget.”

De företag som vill ha hjälp att skapa en förslagslåda kan ju alltid höra av sig till det inspirerande gänget på Katapult of Sweden!

No comments: