Thursday, May 03, 2007

När kreatören blir förhandlaren

ADA (mötesplats för design och marknadskommunikation i Göteborgsregionen) kör alltid sina ’Eftersnack’ på lockande teman. Torsdagskvällen den 26 april gick det senast av stapeln på Respekt i Göteborg. Med utgångspunkt i mitt intresse för kopplingen mellan individ, plats och företag kändes det extra smarrigt att få lyssna till två kvinnor, Cecilia Stark Berglund och Maria Uggla, som båda är anställda som designers på Volvo Cars. Med andra ord; två kvinnliga kreatörer på det manliga bamsestora företaget. Mums för en kreativitetsforskare!

Ofta talas det om hur kreatörerna tvingas bli entreprenörer och driva sin verksamhet i små företag. Mindre ofta talas det om kreatören och dess minoritetsroll i det större bolaget. Det stod uppenbart att dessa två kvinnliga kreatörer under sin tid på Volvo utvecklats till goda förhandlare. Här gäller det att kunna övertyga på engelska och att kunna tala med ’gubbarna’. Att få igenom sina idéer hade de successivt blivit bättre på i takt med att de utvecklat sin förhandlingsförmåga – en förmåga som tycks bottna i en kombination av ’rätt’ språk, fackkunskap och kundfokus. Att veta allt om textil räcker ingalunda för att skapa snygg bilklädsel.

Att arbeta och manövrera sig fram i ett stort företag leder således kreatören till att utveckla andra förmågor hos sig själv än de rent estetiska (teamarbete, förhandlingsförmåga, helhetsbedömningar etc). Båda dessa kreatörer var nöjda med att befinna sig i Volvo-dynamiken.

För att bringa platsen in i denna diskussion om individen och företaget, så måste jag nämna den betänklighet de hade kring Volvo, och som skulle kunna få dem att lämna bil-jätten för att starta eget: Avsaknaden av staden. Att vara placerad långt ute på Hisingen, innebar en frånvaro av det myller och den inspiration som staden erbjuder… Återigen påminns vi om platsens betydelse för kreativitet…

2 comments:

Anonymous said...

Hej du!

Platsens betydelse för kreativitet. Frågan är vad de två kreatörerna på Volvo saknar. "Staden" -vad är det egentligen? Man är du då inne på Lasses tankegångar "Vad har N.Y. som inte Göteborg har"? Frågan om vad Staden (med stort S) blir då nästan en filosofisk fråga. Det som jag förknippar och som jag gillar med ex Göteborg kanske inte är samma sak som du. Ex: ett ställe som jag har en extrem förkärlek för nu är Södra Älvstranden. Jag har funderat på vad det är som lockar mig så? I dag är det ju faktiskt inte något speciellt egentligen. Men kanske är man influerad av föreställningarna om "den nya staden" som växer fram. Vad vet jag? Men jag uppfattar en alldeles speciell känsla där, som förmodligen är helt inbillad. Och då är ju frågan hur lyckas man få folk att inbilla sig speciella och positiva känslor om en stad? Masspsykos, eller?

/
H

Evelina said...

Hej H! (H som i Handsome stranger...?) :-) "Vad har N.Y. som inte Göteborg har?" Ärligt talat; jag vet inte... Vad sägs om att destination för nästkommande cykeltur blir just N.Y. så kan vi ju utforska frågan på plats, menar jag. Who are game? :)

Ok, nu blir jag nyfiken: Vad är det som gör 'it' på Södra Älvstranden??? Försök utveckla tack! ;)

Hmm...jag återkommer nog kring masspsykos-frågan och vad Volvo-kreatörerna egentligen saknar... Kort svar på det sista: miljöombyte! Och det behöver jag också just nu! Tjingeling! :)