Thursday, February 12, 2009

boksläpp idag

Jag har haft nöjet att tillsammans med en rad spännande personligheter bidra till "Parlören - en ordbok för icke mätbara värden." Boken är skapad på initiativ av tankesmedjan Det Osynliga och lanseras via presskonferens i Kulturhuset Lava, Sthlm, idag torsdag kl 14.

PRESSMEDDELANDE

TANKESMEDJAN DET OSYNLIGA 2009-02-01

Skuggutredningen och Tankesmedjan Det Osynliga hälsar dig välkommen till presskonferens och boksläpp torsdagen den 12:e februari klockan 14.00 på Kulturhuset Lava.

I direkt anslutning till kulturutredningens presentation släpper vi den redigerade utgåvan av Skuggutredningen och samtidigt Tankesmedjan Det Osynligas "Parlören - en ordbok för icke mätbara värden."

Ur förordet:

"När kulturutredningen nu presenteras handlar det i första hand en omorganisation av de byråkratiska strukturerna. Det kanske är nödvändigt, men vem talar om innehållet? Vart har visionerna tagit vägen? Har kulturlivets värde reducerats till mätbara begrepp, som att vara tillväxtfaktor i en region eller bra för hälsan? Har vi inga andra ord?

Det är ett välkänt historiskt faktum att makt får man genom att styra människors tankar. Språket är den struktur som ger våra tankar form. Därför finns det krafter i vårt samhälle som aktivt arbetar för att bryta ned värderingar som anses eviga. Det sker bland annat genom att ett ekonomiskt språk får allt större plats i vår tillvaro. Det gäller att få avkastning på det man satsar, till och med i en relation. Att skaffa barn blir ”att starta upp ett projekt”. Man är inte gäst, patient eller publik längre - utan kund. Det här är ett sätt att tänka som styr oss, och påverkar till och med våra nära relationer, mer än vad man kan tro. Vi började ana att det saknas ett språk för att tala om något annat, de osynliga omätbara värdena. Vi bestämde oss för att återta innebörden av begreppet frihet, och rätten att drömma och uppfinna ett språk, som ska göra det möjligt att tala om andra värden i vårt samhälle än de rent ekonomiska."

I parlören finns 183 ord definierade av 45 skribenter. Här finns ord som empativolym, möjlighetshorisont och motsägelsefullhetsstyrka.

Under presskonferensen medverkar Tankesmedjan Det Osynliga, några av skribenterna samt skådespelare som läser utdrag ur Parlören. Skuggutredningen kommer också att informera om hur deras fortsatta arbete ser ut.

Välkommen!

Jacob Hirdwall, Stina Oscarson och Erik Uddenberg.
osa till projekt@orionteatern.sepresskontakt: Ronnie Schmidt 070-7174049 ronnie@triadapromotion.seövriga frågor om evenemanget besvaras av Johan Linné 073-1512275

No comments: