Monday, February 16, 2009

producentprotektionismens dag?

Fildelningsfrågan och dagens rättegången mot Pirate Bay… får mig dels att fundera över nya tidevarv och nödvändig förändring, dels över respekten för den skapande verksamheten. Det är idag pinsamt att erkänna det – men jag gör det ändå: Jag köper fortfarande skivor och filmer. Men frågan är om jag på så vis över huvud taget utövar någon respekt för den skapande aktiviteten…!? Den nya generationens skapare finner nya vägar att nå ut med sin produktion. Den nya generationens skapare drivs mer av passion än pengar. Den äldre generationens massproducerande industrimagnater, däremot, kämpar för att få behålla gamla inkomstkanaler även i ett nytt internetbaserat tidevarv. Trots att tiden inte väntar på oss. Trots att internet är här för att stanna. Trots att filer kan delas.

Det tycks ju nämligen vara så att dagens rättegång är ett uttryck för just producentprotektionism. Upphovsrätten är på tapeten. Upphovsrätten är uppdelad i dels upphovsmannens rätt, dels producentens rätt. De som framförallt driver detta åtal är just producenter. Föga förvånande. Det är de stora producenterna som drar in den stora kosingen. Den enskilda musikern eller författaren drar sällan in några större pengar på den fysiska produkten (om man inte är superkändis vill säga), utan snarare på kringaktiviteter såsom konserter och föreläsningar.

Bloggar jag följer extra noga i dessa dagar är Intensifier och Copyriot.

No comments: