Sunday, February 22, 2009

mellan enfald/mångfald och kulturarv/nyskapandeFuldesign manar till samhällsdebatt. Och det här är visst andra inlägget i rad där jag låter mig inspireras av frågeställningar som dryftas på TV4s Söndagsmorgon. Sverigedräkten variant slöja upplevs fullkomligt självklar alternativt fullkomligt fel, beroende på vilken tittare som kommenterar. Lysande, säger jag; mångfaldssverige inkorporerat i en av de tydligaste nationalromantiska symbolerna.

Jag tycker dock att Fuldesigns Sverigedräkt manar till en annan diskussion, eller rättare sagt överbryggar en relativt polariserad sådan: Den mellan bevarandet av kulturarvet kontra uppmuntrandet av nyskapande. Platsrelaterad kulturlivsutveckling demonstrerar ofta en kamp mellan kulturarvsivrarna och nyskaparförespråkarna. Jag småspanar ständigt efter exempel som gestaltar en kombination; exempel som agerar samtidslänk mellan historia och framtid. Fuldesign lyckas – grattis!
Se utställningen Moder Svea på Designgalleriet, Odengatan 21 i Stockholm.

(Fuldesigns egna foto)

No comments: