Tuesday, August 21, 2007

Anne anförtrodde papper och penna...

”Jag hoppas, att jag ska kunna anförtro dig allt, så som jag hittills aldrig har kunnat åt någon, och jag hoppas att du kommer att bli ett stort stöd för mig.”

Anne Frank, 12 juni 1942, i sin dagbok, till sin dagbok. Den person som gav Anne denna dagbok på hennes 13-årsdag kan aldrig ha anat vilket genidrag det var... ”Papper är tålmodigare än människor”, ansåg Anne och gav dagboken sitt allt...

No comments: