Friday, August 10, 2007

Flow, dynamik, synergi – i kreativitet och kärlek

I mitt förra inlägg skrev jag om vikten av att våga släppa taget och kontrollen när man befinner sig i en kreativ process. Flow är likt en åktur som uppstår då chaufför och medpassagerare tillåts växla och variera. Dynamik och synergieffekter uppstår väl först då man samvarierar och interagerar med sin omgivning...!? Jag kom att tänka på några ord som min indiske vän Chandy delade med sig av. Över en messenger-diskussion förra sommaren gav han mig detta indiska ordspråk:

What has to come
won’t be logged
anywhere in the mountains,
it will always flow
and fill up your space...

Dessa ord har etsat sig fast hos mig. Jag tror att de kan vara giltiga för ganska många dimensioner av livet. Dock känns det som att jag borde vara helt uppriktig och berätta i vilket sammanhang han fann behov av att delge mig dessa visdomsord: Han var bekymrad över den 26-åriga tjejens (d.v.s. mitt) oförändrade civilstånd... Dialogen som föregick ordspråket lät så här:

Him: ”Any plans for marriage yet?”
Me: “No.”
Him: “Going out with anyone?”
Me: “No... not for the moment.”
Him: “Please... you – such a beauty...”

Jag såg framför mig hur han skakade på huvudet. Efter en stunds tystnad kom sedan orden... ord för att stilla oron - inte min oro; hans oro för mig...
Fascinerande, va!? I Indien blir man inte upplyft på en vit springare av en fager riddare; där väntar man in mannen ’who will fill up your space...’ ;-)

No comments: